Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Πολλοί φίλοι, μου ζήτησαν την Βιβλιογραφία για οικολογικές κατασκευές.
Προτείνω τα παρακάτω Βιβλία.

Γενικά για τις επιλογές της οικολογικής κατασκευής
Greenspec Directory / Building Green Ink
Green Building Handbook /Tom Wolley/E&FN SPON PRESS
Το εσωτερικό περιβάλλον / Μανώλης Κ. Σφακιανάκης / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ

Για την διαχείριση των νερών και του περιβάλλοντος
Create an Oasis with graywaters / http://www.oasisdesign.net/
Green roof and facades / Gary Grand / bre press / http://www.ihbrepress.com/
Design for water / Heather Kinkade-Levario / http://www.newcociety.com/

Για οικολογική Δόμηση
The solar house / Daniel D Chiras / http://www.chealsea.com/
The whole house book http://www.cat.org.uk/
The new ecological home / Daniel D Chiras http://www.chealsea.com/

Για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Για αρχάριους:
Solar Power your home for dummies / http://www.wiley.com/
Got sun? Go solar /Rex A Ewing nad Doug Pratt / http://www.jonhsonbooks.com/
Για προχωρημένους:
Wind Power /Paul Gire / http://www.chealsea.com/
Photovoltaics / Solae energy International http://www.newsociaty.com/
Solar Thermal Systems / http://www.earthscan.co.uk/

Τύπος
Solar Today / http://www.solartoday.com/ Το περιοδικό του συλλόγου American Solar Energy Society στον οποίο είμαι μέλος
SUN & WIND ENERGY http://www.sunwindenergy.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: