Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

ΒΙΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τι είναι και πώς λειτουργεί.

Ο όρος είναι ευρωπαϊκός, στις Η.Π.Α. αναφέρεται σαν παθητικός σχεδιασμός.
Ιστορικά, ο Πλάτωνας αναφέρει ότι όταν καταστράφηκαν τα περι-αστικά δάση της Αθήνας, οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν σπίτια που να είναι προσανατολισμένα στον ήλιο για να ζεσταίνονται παθητικά απ’ αυτόν.

Ο παθητικός ηλιακός σχεδιασμός λοιπόν, μπορεί να κάνει ένα κτίριο περισσότερο άνετο όλες τις εποχές.
Πολύ απλά ο ήλιος του χειμώνα μπορεί να ζεστάνει ένα σπίτι εσωτερικά, ενώ ο σκιασμός και η θερμική μάζα μπορεί να το προστατεύσει από την καλοκαιρινή υπερθέρμανση.
Ο σχεδιασμός των κτιρίων αφορά τα παρακάτω 4 στοιχεία:
1. τον προσανατολισμό
2. τα παράθυρα
3. τους προβόλους
4. η θερμική μάζα

για να μεγιστοποιηθεί η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας.
Σημαντική επίσης είναι η διαχείριση του ανέμου και η σκίαση για την θερμική ισορροπία του κτιρίου. Ενώ όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται και στα συμβατικά σπίτια, οι σχεδιαστές εδώ θα πρέπει να τα τοποθετήσουν στα κατάλληλα σημεία και με τις σωστές διαστάσεις, ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ.

Για να μεγιστοποιήσετε το ηλιακό κέρδος του χειμώνα και την σκίαση το καλοκαίρι προσανατολίστε το κτίριο 10 μοίρες ανατολικά από τον πραγματικό νότο. Αν έχετε μεγαλύτερη κλίση θα χρειαστεί μεγαλύτερους προβόλους. Κτίρια προσανατολισμένα δυτικά, δύσκολα επιτυγχάνεται αποτέλεσμα και η σκίαση του κτιρίου γιατί ο καλοκαιρινός δυνατός ήλιος χαμηλώνει αρκετά και ’καίει‘ το κτίριο.
Στις περισσότερες περιοχές μια ελαφριά κλίση ανατολικά αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρωινού χειμερινού ήλιου και μειώνει αυτή του καλοκαιρινού απογευματινού ήλιου. Το σχήμα του κτιρίου θα πρέπει να διευκολύνει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ήλιου. Ιδανικό στα εύκρατα κλίματα θεωρείτε το κτίριο να έχει διαστάσει ανάλογες της σχέσης 10/18.

ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.
Η θερμότητα που παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία όταν αυτή μπαίνει από τα νότια παράθυρα μπορεί να δώσει από το 20%-80% της θερμότητας που χρειάζεται μια κατοικία. Τα μεγάλα ποσοστά είναι πιθανά σε κατοικίες σωστά μονωμένες και σε ήπια κλίματα. Τα νότια παράθυρα θα έχουν μέγεθος μεταξύ 5%-12% της επιφάνειας της κατοικίας. Ιδανικά θα πρέπει να υπολογιστεί για κάθε δωμάτιο χωριστά. Επιπλέον οι επιφάνειες στις οποίες πέφτει η ηλιακή ακτινοβολία θα πρέπει να έχουν μεγάλη θερμική μάζα, δηλαδή η θερμότητα που εκλύεται από την ηλιακή ακτινοβολία να μπορεί να αποθηκευθεί και να καλύψει μέρος των αναγκών όταν η ηλιακή ακτινοβολία σταματήσει. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή κουφωμάτων και υαλοπινάκων για να μειωθούν οι απώλειες και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας. Νεώτερες γενιές θερμικών τζαμιών εγκλωβίζουν την ακτινοβολία και είναι ισχυρά μονωμένα ώστε να μην έχουν απώλειες.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ
Πρόβολοι, πέργκολες, μπαλκόνια σκιάζουν τα παράθυρα και προστατεύουν την κατοικία από τον καλοκαιρινό ήλιο και την υπερθέρμανση. Αυτά όμως θα πρέπει να σκιάζουν τα παράθυρα μόνο το καλοκαίρι και να αφήνουν να περνάει ο ήλιος τον χειμώνα. Η ιδανική λύση είναι ο ήλιος να βρίσκεται μέσα στο σπίτι αρχές Οκτωβρίου και να φεύγει αρχές Μαΐου. Το μέγεθος του προβόλου υπολογίζεται με έναν μαθηματικό τύπο ο οποίος σχετίζεται με το γεωγραφικό παράλληλο που βρίσκεται η κατοικία. Επιπλέον οι πρόβολοι θα πρέπει να διευκολύνουν τα συστήματα σκίασης ώστε να αποφεύγονται το καλοκαίρι και οι αντανακλάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ
Υλικά με μεγάλη θερμική μάζα όπως τούβλα, κεραμικά πλακάκια απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία κατά την διάρκεια της ημέρας και την αποδίδουν στον χώρο όταν η θερμοκρασία αρχίσει να πέφτει. Το μόνο υλικό το οποίο είναι θερμομονωτικό και παράλληλα έχει θερμική μάζα είναι το ξύλο. Ο καλύτερος τρόπος για να εκμεταλλευτείτε την ηλιακή ακτινοβολία είναι να τοποθετήσετε τους τοίχους και τα πατώματα έτσι ώστε να δέχονται άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία.
Το μέγεθος των τοίχων θα πρέπει να ξεπερνάει τα 7 εκατοστά και τα δάπεδα με θερμική μάζα να είναι 1,5 φορά η επιφάνεια των ανοιγμάτων για να υπάρχει αποτέλεσμα στην θερμο-αποθήκευση.

ΑΝΕΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ένας ολοκληρωμένος βιο-κλιματικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλες λεπτομέρειες όπως η διαχείριση του ανέμου.
Ιδανικά ο κύριος άνεμος της περιοχής θα πρέπει να χτυπά διαγώνια το κτίριο. Τα παράθυρα θα πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε το καλοκαίρι ο άνεμος να δροσίζει το σπίτι τις βραδινές ώρες. Και τέλος, ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου θα πρέπει να προστατεύει το κτίριο και να διευκολύνει τον στόχο της θερμικής ισορροπίας της κατοικίας.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Πετρέλαιο - Νεες Πληροφορίες

FACT BOX-Το κόστος άντλησης πετρελαίου ανά χώρα.
Στις 28 Ιουλίου 2009 το ROUTERS δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με το κόστος άντλησης του πετρελαίου.

Περιληπτικά αναφέρει:
Το κόστος άντλησης ενός βαρελιού πετρελαίου από την γη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και της ευκολία πρόσβασης στο κοίτασμα. Συνήθως οι εταιρείες είναι διστακτικές στο να δώσουν στοιχεία σχετικά με το κόστος.
Τα παρακάτω στοιχεία που προσδιορίζουν το κόστος άντλησης των κοιτασμάτων των μελών του ΟPEC και των άλλων ανεξάρτητων χωρών δόθηκαν από εμπόρους και αναλυτές του κλάδου των πετρελαιοειδών. Επιπλέον στοιχεία έχει δώσει και το Διεθνές Κέντρο Ενέργειας.
Συμπερασματικά αναφέρει ότι το φθηνότερο πετρέλαιο παράγεται στην Σαουδική Αραβία γιατί το κοίτασμα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και το μέγεθος δημιουργεί την οικονομία κλίμακας. Το λειτουργικό κόστος υπολογίζεται σε 1-2 δολάρια και με συνολικό κόστος μαζί με τα έξοδα για την επένδυση 4-6 δολάρια το βαρέλι.
Στο υπό εξάντληση κοίτασμα της Βρετανικής Βόρειας θάλασσας, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη , η βιομηχανία του πετρελαίου και αερίου του Ενωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η τιμή στην οποία καλύπτετε το κόστος άντλησης είναι τα 50 δολάρια το βαρέλι
Το International Energy Agency (IEA) τον Νοέμβριο του 2008 προσδιόρισε το κόστος παραγωγής στις παρακάτω τιμές.

Μέση Ανατολή / Ν. Αφρική 6-28 $
Άλλα κοιτάσματα με εύκολη πρόσβαση 6-30 $
Κοιτάσματα με υπερβολικό CO2 30-80 $
Κοιτάσματα σε βαθιά και πολύ βαθιά νερά 32-65 $
Κοιτάσματα με πολύ δύσκολη πρόσβαση 32- 82 $
Κοιτάσματα στην Αρκτική 32-100 $
Βαρέα πετρέλαια-πίσσα 32-68 $
Πετρέλαιο από σχιστόλιθο 52-113 $
Μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγρό καύσιμο 38-113 $
Μετατροπή Λιγνίτη σε υγρά καύσιμο 60- 113 $.

Το δικό μας σχόλιο.
Οι τιμές αποδεικνύουν ότι όταν θα εξαντληθούν τα αποθέματα του πετρελαίου με εύκολη πρόσβαση και σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξημένη ζήτηση πετρελαίου θα εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου.
Σύμφωνα με διεθνείς προβλέψεις, ο χρόνος κατά τον οποίο το πετρέλαιο εύκολης πρόσβασης θα φθάσει στο ανώτερο σημείο άντλησης και θα αρχίσει να μειώνεται θα είναι μεταξύ του 2012 και του 2016.
Αυτό θα σημάνει την αρχή αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου. Έκτακτα γεγονότα όπως τυφώνες, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτική αστάθεια σε πετρελαιο-παραγωγές χώρες θα δημιουργήσει αστάθεια στις τιμές, τέτοια που η προηγούμενη αύξηση στα 147 δολάρια θα μοιάζει μικρή.Πέρα από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο δημιουργείτε απ’ όλα τα ορυκτά καύσιμα, η απεξάρτηση από το πετρέλαιο είναι ανάγκη γιατί η μεγάλη αύξησή του θα οδηγήσει σε ύφεση την παγκόσμια οικονομία. Για την Ελλάδα, την πιο εξαρτημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το πετρέλαιο, αυτό θα είναι καταστροφικό.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

New Schentist 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009


ΑΝ Ο ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΘΕΡΜΑΊΝΕΤΑΙ, μεγάτονοι μεθανίου θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.


Είχε προβλεφθεί πριν από χρόνια και τώρα συμβαίνει. Στα βάθη του Αρκτικού Ωκεανού, το νερό θερμαίνεται από την ‘κλιματική αλλαγή’ και απελευθερώνεται μεθάνιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 250 τέτοιοι ’θύσανοι’ στην δυτική περιοχή του αρχιπελάγους Svalbard στην νότια πλευρά της Νορβηγίας.

Οι φυσαλίδες αποτελούνται κυρίως από μεθάνιο, που είναι το αέριο που συμβάλει περισσότερο και από το διοξείδιο του άνθρακα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι θύσανοι ανακαλύφθηκαν μετά από έρευνα των James Clark Ross, του πανεπιστημίου του Birmingham και του Tim Minshall του ωκεανολογικού κέντρου του Southampton (UK).

Δείτε την φωτογραφία του φαινομένου. Περισσότερες πληροφορίες στο περιοδικό New Schentist

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το τίμημα της Ανεξαρτησίας

Ονειρεύεστε να παράγετε ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
Είστε έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθείτε από το δίκτυο;
Είστε έτοιμοι να αλλάξετε τον τρόπος ζωής σας;Πολλοί άνθρωποι μαγεύονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά για να φτάσετε εκεί θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά πριν δείτε τα φτερά από την ανεμογεννήτρια να γυρίζουν ή τον ήλιο να σας δίνει την ενέργειά του.


Θα πρέπει πρώτα να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα


Πόση ενέργεια χρειάζεστε;


Πώς θα την χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά;


Πώς οι επιθυμίες σας θα συναντήσουν τις δυνατότητες παραγωγής;


και θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι από τη στιγμή που θα κάνετε το βήμα της ανεξαρτησίας, βάζετε ακόμη μία έγνοια στο μυαλό σας: τη διαχείριση της ενέργειας που θα παράγετε.Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ


Το πρώτο βήμα για την που θα πρέπει να κάνετε, είναι ο υπολογισμός της ενέργειας που καταναλώνετε σήμερα. Αν είναι νέο σπίτι τότε θα πρέπει να υπολογιστούν οι ανάγκες αυτού του σπιτιού. Κάθε συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να καταγραφεί και θα πρέπει να υπολογιστεί η κατανάλωσή τους και η χρήση τους ανά ημέρα , ανά εποχή, ανά χρήση. Θα πρέπει να καταγράψουμε όλες τις συνήθειές μας, τον τρόπο ζωής μας σε έναν πίνακα και στο τέλος να προσθέτουμε τις καταναλώσεις για να υπολογίσουμε τις συνολικές ανάγκες. Στόχος μιας τέτοιας ανάλυσης είναι ο καλύτερος υπολογισμός των αναγκών, την κορύφωσή της κατανάλωσης για τον καλύτερο σχεδιασμό του συστήματος που πρόκειται να τοποθετήσουμε.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Η ζωή με ένα αυτόνομο σύστημα έχει και απαιτήσεις από τον χρήστη του. Όλος ο σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται σε δύο αρχές, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα.


Η πειθαρχία αφορά την αλλαγή συμπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας. Δηλαδή αλλάζοντας τον τρόπο συμπεριφοράς του χρήστη από μια σπάταλη νοοτροπία σε μια πειθαρχημένη συμπεριφορά όπως π. χ. να σβήνει κάποιος το φως από ένα δωμάτιο όταν φεύγει, από το να το αφήνει αναμμένο όπως γίνεται συνήθως. Τέτοιες συνειδησιακές επιλογές είναι απαραίτητες για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.


Η αποτελεσματικότητα από την άλλη πλευρά, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας χωρίς να αλλάζει τον τρόπο ζωής επιλέγοντας ‘συσκευές χαμηλής κατανάλωσης’ και λαμπτήρες φθορισμού.


Με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μειώνουμε το κόστος εγκατάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για κάθε Ευρώ που θα επενδύσετε στον τομέα της αποτελεσματικότητας, θα κερδίσετε από 3-5 Ευρώ από το κόστος ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.


Η πειθαρχία και η αποτελεσματικότητα πηγαίνουν μαζί σε όλες τις επιλογές στην ενέργεια και είναι προϋπόθεση για να τοποθετήσει κάποιος ΑΠΕ.


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Φώτα: Οι λάμπες πυρακτώσεως με την ενέργεια που καταναλώνουν, παράγουν 95% θερμότητα και μόνο 5% φως. Η επιλογή λαμπτήρων φθορισμού είναι μονόδρομος για τις ΑΠΕ. Χρειαζόμαστε μόνο το ένα τέταρτο της ενέργειας για να έχουμε το ίδιο το αποτέλεσμα.


Ψυγείο: Τη δεκαετία του 1970 τα ψυγεία κατανάλωναν 1500 Kwh το χρόνο. Σήμερα αυτό έχει μειωθεί σε κάτω από 500Kwh το χρόνο για τα ψυγεία ενεργειακής κλάσης Α. Ένα τέτοιο ψυγείο καταναλώνει 40% λιγότερο από ένα συμβατικό ψυγείο του 2001.


Πλυντήριο: Στις προηγούμενες δεκαετίες άλλαξαν πολλά στα πλυντήρια. Ήρθαν τα οριζοντίου άξονα που καταναλώνουν λιγότερο νερό και λιγότερο ρεύμα που χρειάζεται για να ζεστάνει το νερό. Σήμερα υπάρχουν πλυντήρια με δικό τους θερμοστάτη, ώστε να μπορούν να παίρνουν ζεστό νερό από ηλιακό θερμοσίφωνα και να μειώσουν την κατανάλωση μέχρι και 90% σε σύγκριση με ένα συμβατικό πλυντήριο.


Το σχεδιάγραμμα που βλέπετε στην αρχή είναι οι μετρήσεις για την κατανάλωση της ενέργειας ενός τυπικά αμερικάνικου σπιτιού. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.


Όπως βλέπετε η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας γίνεται για τη θέρμανση και την ψύξη του σπιτιού, καθώς και για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης. Αν θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά με την αποτελεσματικότητα σ’ αυτό θα πρέπει να επικεντρώσετε τις προσπάθειές σας.


Μειώστε τις απώλειες του κτιρίου. Απομονώστε τους τοίχους, την οροφή και το δάπεδο από το εξωτερικό περιβάλλον. Δημιουργήστε ένα περίβλημα στο κτίριο για να διατηρήσετε ένα ανεκτό περιβάλλον χειμώνα καλοκαίρι. Αν κατασκευάζετε ένα σπίτι εξ’ αρχής τα πράγματα είναι ευκολότερα. Θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την κατασκευή ενός βιοκλιματικού σπιτιού, το οποίο είναι ιδανικό για την ψύξη και την θέρμανση του κτιρίου. Βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η χρησιμοποίηση των φυσικών μορφών ενέργειας, όπως η ακτινοβολία του ήλιου, ο άνεμος για την θέρμανση και την ψύξη του σπιτιού.


Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δεν υπάρχει ένα σταθερό σύστημα αξιολόγησης και σχεδιασμού για το ιδανικό σύστημα ΑΠΕ.


Σημαντικοί παράγοντες για το σχεδιασμό του έχουν: η θέση του, οι κλιματικές αλλαγές, τα εμπόδια, και οι οικονομικοί παράγοντες. Ας δούμε όμως τις ΑΠΕ και τις ανάγκες τους.
Ηλιακοί Θερμοσίφωνες: Σ αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται διάφορες πηγές συλλεκτών και τρόπους διανομής. Έτσι μπορεί να αφορά ζεστό νερό χρήσης αλλά και ζεστό νερό για τη θέρμανση του σπιτιού με καλύτερη απόδοση όταν αυτό γίνεται σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση ή την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού. Τοποθετώντας ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος για να μειώσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος ή του φυσικού αερίου. Η επιστροφή των χρημάτων της επένδυσης γίνεται συνήθως σε λιγότερο από 8 χρόνια. Εξαρτάται φυσικά από το μέγεθος του εγκατεστημένου συστήματος, το τοπικό κλίμα και τη χρήση του ζεστού νερού. Για ένα σπίτι ανεξάρτητο από τα δίκτυα ρεύματος η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί ανάγκη και υποχρέωση. Όλοι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες όμως δεν είναι ίδιοι. Ένα αξιόπιστο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει το 90% των αναγκών.

Αν οι λόγοι που θέλετε να εγκαταστήσετε ένα συστήματος ΑΠΕ είναι για την προστασία του περιβάλλοντος ή δεν είστε ακόμα έτοιμοι να διαχειριστείτε την ενέργεια, τότε είναι προτιμότερο να τοποθετήσετε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα με το δίκτυο. Ένα σύστημα φωτοβολταϊκών είναι απλό, πιο οικονομικό, χωρίς επισκευές, και αποτελεσματικό.
Φωτοβολταϊκά: Υπάρχουν πολλές επιλογές για τον σχεδιασμό ενός συστήματος. Ανάλογα με το χώρο που έχετε διαθέσιμο. Αυτό θα σας τα εξηγήσουν όλοι οι προμηθευτές αλλά μερικά που δεν θα σας πούνε είναι: Τα φωτοβολταϊκά υπερθερμαίνονται. Η θερμοκρασία πίσω από τα πάνελ μπορεί να αγγίξει και τους 80 βαθμούς Κελσίου. Γι’ αυτό προσοχή στο χώρο που θα τα τοποθετήσετε γιατί μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Η σωστή κλίση είναι ίδια με την παράλληλο που βρίσκεται το σπίτι. Η απόδοσή τους μπορεί να επηρεαστεί σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε υπερβολική υγρασία και φυσικά δεν θα πρέπει να σκιάζονται. Η σωστή επιλογή εταιρείας θα σας προστατέψει από τέτοια προβλήματα. Πειράματα μείωσης κόστους με φθηνά προϊόντα αμφιβόλου προέλευσης είναι επιλογή υψηλού ρίσκου.
Ανεμογεννήτρια: Οι ανεμογεννήτριες είναι αρκετά οικονομικές στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει όμως πρώτα να είστε σίγουροι για το ότι υπάρχει αρκετός άνεμος στην περιοχή σας. Και ειδικά όσον αφορά τον άνεμο δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή. Η ανεμογεννήτρια θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 9 μέτρα πάνω από τα γύρω εμπόδια. Και εδώ υπάρχουν πολλές επιλογές. Τα μυστικά δε που θα πρέπει να ψάξετε είναι το επίπεδο του θορύβου και το σύστημα ανάρτησης. Οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει ετησίως να κατεβαίνουν και να συντηρούνται. Απλές μεν συντηρήσεις , αλλά θα πρέπει να κατεβαίνουν εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος και να διαθέτουν γύρω τους ένα χώρο ασφαλείας ώστε να μην προξενήσουν ζημιά σε περίπτωση ατυχήματος. Για την τοποθέτησή της θα χρειαστεί πύργος, αγκύρια και ειδικός τεχνικός.
Μικρά υδροηλεκτρικά: Αυτά φυσικά είναι πολύ αποτελεσματικά, αλλά πολύ σπάνια υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν στην χώρα μας.
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αποκαλούμε έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στο οποίο συνεργάζονται δύο ή και τρεις ΑΠΕ και αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το δίκτυο. Σε αυτό περιλαμβάνονται ακόμα φορτιστές , μπαταρίες, inverter, και μια γεννήτρια πετρελαίου ή βενζίνης για να καλύψει τις ανάγκες αν υπάρξει επιπλέον ζήτηση.
Και εδώ υπάρχουν λεπτομέρειες πολύ σημαντικές για τις οποίες θα πρέπει να νοιαστείτε. Χρειάζεται ένας χώρος για την τοποθέτηση του εξοπλισμού Αυτός ο χώρος θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από την κύρια κατοικία θα πρέπει να αερίζεται και να μην υπερθερμαίνεται. Λεπτομέρειες, ...αλλά μπορεί να καταστρέψετε τις μπαταρίες αν ο χώρος υπερθερμανθεί πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ σημαντικό που αφορά το κόστος της εγκατάστασης είναι ο υπολογισμός των μελλοντικών αναγκών. Αν υπάρχει η πιθανότητα αύξησης της ζήτησης, ίσως θα είναι καλύτερα να τοποθετηθούν μεγαλύτεροι φορτιστές και inverter. Στο δικό μου σύστημα ο φορτιστής μπορεί να πάρει τα διπλά φωτοβολταϊκά από αυτά που έχω τοποθετημένα.
Σκεφθείτε όλες τις επιλογές στις ανανεώσιμες πηγές πολύ προσεκτικά, αξιολογήστε με τον καλύτερο τρόπο που θα ξοδέψετε τα χρήματά σας. Δέστε ξανά και ξανά τις απαιτήσεις σας σε ρεύμα καθώς και τις πηγές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι εύκολη απόφαση.
Αν είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα ήρθε η ώρα της ανεξαρτησίας.
Αν τελικά αποφασίσετε να μην προχωρήσετε στην τοποθέτηση των ΑΠΕ δέστε ξανά το κείμενο και κάντε αυτό που συνιστώ για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας Μ’αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε το περιβάλλον, την χώρα μας και την τσέπη σας.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

NA ΚΛΕΙΣEΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ, αυτό όμως δεν είναι αρκετό.

Εγώ το βράδυ του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, στις 20:30 θα κλείσω τα φώτα. Αυτό όμως είναι αρκετό;
Αν μετά τις 9.30 συνεχίσουμε να καταναλώνουμε ενέργεια με τους ίδιους ρυθμούς άδικος ο κόπος. Αν δεν απαιτήσουμε από την πολιτική ηγεσία (Ελληνική και Ευρωπαϊκή) να πάρει μέτρα άδικος ο κόπος. Το γνωρίζω όλοι είμαστε ευαίσθητοι σε θέματα περιβάλλοντος, Ταυτόχρονα όμως είμαστε και αυτοί που προκαλούμε αυτήν την κατάσταση.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν η κατάσταση την τελευταία χρονιά να είναι δραματικά. Η Ένωση των Αμερικάνων στις 14 Φεβρουαρίου 2009 ανακοίνωσε ότι τη κατάσταση είναι χειρότερη από το χειρότερο σενάριο που έχει κάνει η Διακυβερνητική επιτροπή του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή.
Οι εκπομπές καυσαερίων αυξάνονταν κάθε χρόνο κατά 0.9% μέχρι το 1990 αλλά μετά το 2000 αυξάνονται με ρυθμό 3.5% κάθε χρόνο.
Το ρίσκο που παίρνουμε με την κλιματική αλλαγή είναι στην κατηγορία των « υψηλού ρίσκου επενδύσεων», συνεχίζοντας να το αγνοούμε, θα μας φέρει σε μια κρίση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτό, σύμφωνα με την διακυβερνητική επιτροπή του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή, θα μας οδηγήσει σε μεγάλες ανομβρίες, πλημμύρες, βίαιες καταιγίδες, τυφώνες και καύσωνες. Για την Ελλάδα οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου καλές: ξηρασία, πλημμύρες πυρκαγιές και ζεστές νύχτες θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
Πριν μερικές μέρες παρουσιάστηκε έκθεση επιστημόνων ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με διπλάσια ταχύτητα. Οι ραγδαίες κλιματικές αλλαγές απειλούν με εκτοπισμό εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους καθώς στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική αναμένεται άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο προκαλώντας τη βύθιση των παράκτιων πόλεων και των μικρών νησιών. Πεδινές παράκτιες χώρες με αυξανόμενο πληθυσμό –όπως το Μπαγκλαντές, η Βιρμανία και η Αίγυπτος– θα δουν μεγάλα τμήματα της επιφάνειάς τους να καλύπτονται με νερό, ενώ νησιά του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από το χάρτη.Oι θάλασσες μετατρέπονται σε όξινες με τόσο γρήγορους ρυθμούς που σε λίγες μόνο δεκαετίες θα δημιουργηθούν στη Γη συνθήκες αντίστοιχες με αυτές την εποχή των δεινοσαύρων, προειδοποιούν Βρετανοί επιστήμονες σε έκθεση του πανεπιστημίου του Μπρίστολ. Τα πορίσματα της έκθεσης παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της τριήμερης συνόδου για τις κλιματικές αλλαγές που θα ξεκινά σήμερα τις εργασίες της στην Κοπεγχάγη
Ήδη ακραία καιρικά φαινόμενα παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το 2008 ήταν η πιο καταστροφική χρονιά από φυσικές καταστροφές σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρεία Munich Re Group Οι επιπτώσεις στις υποδομές των χωρών θα είναι τεράστιες και για να αντιληφθείτε το οικονομικό μέγεθος σας αναφέρω ότι οι πλημμύρες του 2007 στην Μεγάλη Βρετανία προξένησαν ζημιές αξίας 3 δισεκατομμυρίων Στερλινών σύμφωνα με την ένωση των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας χωρίς να περιλαμβάνεται σ’ αυτό οι επιπλέον ζημιές στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού και το χτύπημα που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις.
Με την τελευταία οικονομική κρίση, οι ποσότητες πετρελαίου που καταναλώνονται παγκοσμίως έχουν μειωθεί, το διοξείδιο του άνθρακα συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της αυξημένης χρήσης άνθρακα κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΟΙΡΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Ελλάδα σύμφωνα με το United Nations Population Fund (2002) βρίσκεται στη δέκατη θέση της λίστας με τους μεγαλύτερους -κατά κεφαλήν- καταναλωτές πετρελαίου Και επειδή αυτό δεν το καταναλώνουμε διασχίζοντας ή μεταφέροντας προϊόντα στις τεράστιες εκτάσεις της χώρας μας, είναι μάλλον προφανές πως αυτή η υπερβολική ποσότητα έχει να κάνει με την ενεργειακή σπατάλη. Όταν μάλιστα στη σχετική λίστα η Ελλάδα είναι μπροστά από χώρες με βιομηχανική παράδοση όπως η Ιταλία, η Αυστραλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία, τότε το πρόβλημα φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
Την 11η χειρότερη θέση ανάμεσα σε 148 χώρες καταλαμβάνει η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση «Living Planet 2008» της WWF που μετρά τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής στα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει -μεταξύ άλλων-η έκθεση οι Έλληνες χρειάζονται 3 πλανήτες για να διατηρήσουν τον σημερινό τρόπο ζωής τους, καθώς το εθνικό μας οικολογικό αποτύπωμα είναι υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μεγάλο «ενεργειακό μας αποτύπωμα» δηλαδή στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μας σε ενέργεια.

ΑΣ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα είναι ο τρόπος ζωής μας. Το μέγεθος αυτής της υπέρβασης όμως πρέπει να είναι τεράστιο. Ας μην μείνουμε στα συνθήματα και την ανησυχία.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Και όμως ο εφιάλτης του ακριβού πετρελαίου παραμένει

Το ξέρω ακούγεται παράλογο όταν η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται γύρω στα 40 δολάρια το βαρέλι και την οικονομική κρίση να μαστίζει τον δυτικό κόσμο, κάποιος να μιλάει για την επιστροφή της τιμής του πετρελαίου στις προηγούμενες υψηλές τιμές.
Η μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου έχει καθησυχάσει τον κόσμο, η πλειονότητα των οποίων πιστεύει ότι η τιμή των 147 δολάρια το βαρέλι αποτελούσε ένα χρηματιστηριακό παιχνίδί και πέρασε και λόγω της οικονομικής κρίσης έχει υποβαθμιστεί αυτό το πρόβλημα.
Ωστόσο σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν φωνές που γνωρίζουν πολλά και συνεχίζουν να ‘κρούουν τον κώδωνα’ του κινδύνου για τη σοβαρή έλλειψη σε ενέργεια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Σταχυολογώντας το διεθνή τύπο διαπιστώνει κανείς ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επιτροπή βουλευτών του Βρετανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι η Βρετανία κινδυνεύει από σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία θα έχει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Λόγω της οικονομικής κρίσης σταμάτησαν τα επενδυτικά σχέδια του κλάδου της ενέργειας.
Στις 17 Φεβρουαρίου του 2009 οι Financial Times φιλοξενούν δήλωση του Christophe de Margerie διευθύνοντας συμβούλου της Γαλλικής TOTAL, ο οποίος λέει ότι ο πλανήτης ποτέ δεν θα μπορέσει να προσφέρει περισσότερα από 89 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Το 2008 ο πλανήτης καταναλώνει 84 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Ο κύριος Margerie συνηγορεί ανοιχτά υπέρ της διατήρησης των επενδύσεων, αντί να επαναληφθούν τα λάθη των προηγούμενων κύκλων, με μειώσεις του κόστους που έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί η βιομηχανία να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζήτηση όταν οι οικονομίες ανακάμψουν.
Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Telegraph στις 23 Φεβρουαρίου του 2009 : Οι τιμές του πετρελαίου θα φθάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα με τα προβλήματα τροφοδοσίας που θα δημιουργηθούν στην αγορά, όταν η ζήτηση αυξηθεί την επόμενη χρονιά.
Αναλυτικά η εφημερίδα αναφέρει:
Την μεγαλύτερη ανησυχία όμως για τα αποθέματα και το σταμάτημα των επενδύσεων των πετρελαιοπηγών εκφράζει ο Nabuo Tanaka εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνής Αρχής Ενέργειας (International Energy Authority) (IEA), ο οποίος μίλησε για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από το σταμάτημα των επενδύσεων λόγω της οικονομικής ύφεσης.
‘Αυτό το διάστημα η ζήτηση είναι χαμηλή λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης’ είπε. ‘Αλλά η οικονομία θα αρχίσει να αναπτύσσεται και όταν η ανάκαμψη έρθει μετά το 2010, είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια ακόμη σοβαρή κρίση προμήθειας πετρελαίου, αν δεν επενδυθούν κεφάλαια.’ Επιπλέον προειδοποίησε ότι λόγω της ύφεσης έχουν επηρεαστεί και οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια και αυτό πιθανά να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο στο μέλλον.
Ο κύριος Tanaka μιλώντας σε συνέδριο στο Λονδίνο είπε ότι περιμένει αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου κατά 1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Αν συνυπολογίσουμε τους δύο αριθμούς τους Κου Margerie και του κου Tanaka τότε σε 5 χρόνια η παγκόσμια παραγωγή οριακά θα καλύπτει τη ζήτηση και μια πολεμική διαμάχη ή ένας τυφώνας θα μπορεί να εκτοξεύσει την τιμή σε ανεξέλεγκτα επίπεδα.
Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν το άρθρο της Gardian με τίτλο «When the oil run out?» και αφορά την αναφορά ενός άλλου οργανισμού του Διεθνούς Γραφείου Ενέργειας (International Energy Agency) και τη συνέντευξη που έδωσε ο διευθυντής του Fatih Birol.
Σ’ αυτό το άρθρο ο Robert L.Hirsch αναλυτής του US Department of Energy λέει ότι δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της παραγωγής, οι ποσότητες υγρών καυσίμων που θα αντλούνται θα μειώνονται συνεχώς. Και συνεχίζει: ‘για να αποφύγουμε την οικονομική καταστροφή πρέπει να αρχίσει ένα πρόγραμμα προσαρμογής 20 χρόνια πριν την κορύφωση της παραγωγής’. Αν αυτό το προσθέσουμε στους προηγούμενους αριθμούς και με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει τίποτα όπως αναφέρει και η εφημερίδα, ‘we’re in deep doobah” (είμαστε σε χονδρό λούκι).
Τι αναφέρει η αναφορά του 2007 της IE .Agency; ‘Προβλέπει μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τις υπάρχουσες πετρελαιοπηγές κατά 3,7% τον χρόνο και με προσωρινή κρίση στην παραγωγή πετρελαίου το 2015 η οποία όμως με σημαντικές επενδύσεις θα μπορεί να ξεπεραστεί’. Αλλά στην τελευταία αναφορά για το 2008 ο ρυθμός μείωσης αυξάνεται σε 6,7% έτσι το κενό που θα π΄ρεπει να καλυφθεί είναι ακόμα μεγαλύτερο’. Το ερώτημα φυσικά είναι με τη μείωση των επενδύσεων λόγω της ύφεσης σε νέα κοιτάσματα, πόσο μεγάλο το πρόβλημα θα είναι όταν δεν θα μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση;
Στην αναφορά του 2008 αναφέρεται ότι αν και η συνολική παραγωγή του πετρελαίου δεν θα μειωθεί, η παραγωγή του συμβατικού (conventional) πετρελαίου θα μειωθεί γρηγορότερα από την περίοδο που είχε υπολογιστεί. Πώς μεταφράζεται αυτό; Το συμβατικό πετρέλαιο αντλείται εύκολα , δεν χρειάζεται μεγάλη επεξεργασία, δηλαδή είναι φθηνό. Ο δημοσιογράφος πιέζοντας τον Fatih Birol για απαντήσεις, είπε ‘ Όσο αφορά τις χώρες εκτός-OPEC περιμένουμε ότι σε 3με 4 χρόνια η παραγωγή θα πλατειάσει και μετά θα αρχίσει να πέφτει. Όσον αφορά την παγκόσμια εικόνα, υποθέτουμε ότι επενδύοντας σε βάθος χρόνου η παραγωγή συμβατικού πετρελαίου θα συνεχιστεί, αλλά και αυτό περιμένουμε να πλατειάσει γύρω στο 2020, το οποίο φυσικά δεν είναι καλό νέο από την πλευρά των προμηθευτών πετρελαίου.’ Ο Birol επιπλέον συμπληρώνει ότι χρειαζόμαστε μια «παγκόσμια ενεργειακή επανάσταση» για να αποφύγουμε την πετρελαϊκή κρίση και τη περιβαλλοντολογική καταστροφή που θα φέρει η μαζική παραγωγή μη-συμβατικού πετρελαίου όπως το μίγμα άμμου με πίσσα του Καναδά. Και όταν τον πίεσε ο δημοσιογράφος για τις θέσεις της IE .Agency ο Κος Birol προσέθεσε «και στο παρελθόν τονίσαμε ότι κάποια μέρα το πετρέλαιο θα τελειώσει. Πότέ δεν είπαμε ότι έχουμε πετρέλαιο για εκατοντάδες χρόνια, αλλά αυτό που είπαμε αυτή την χρονιά είναι ότι ο ρυθμός μείωσης είναι μεγαλύτερος από το παρελθόν. Για όποιον θέλει να διαβάσει το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Κου Birol. μπορεί να το δει στο www.modiot.com
Με την προηγούμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου επανήλθαν και τα σενάρια για την πυρηνική ενέργεια και τις υποσχέσεις για πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες χωρίς κραδασμούς. Ένα άρθρο στους TIMESONLINE στις 29 Νοεμβρίου του2008
αναφέρει ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όλες οι επενδύσεις για 237 νέους αντιδραστήρες τα επόμενα 21 χρόνια γιατί πολύ απλά το εργοστάσιο που κατασκευάζει πυρηνικούς αντιδραστήρες δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παράγονται μονοπωλιακά στο νησί Hokkaido της Ιαπωνίας γιατί απαιτείται ένα ειδικό σιδηρο-μετάλλευμα που υπάρχει στο νησί. Μέχρι σήμερα η εταιρεία Japan Steel Works μπορούσε να παράγει 4 αντιδραστήρες το χρόνο. Ακόμα και αν επενδύσουν μεγάλα ποσά η παραγωγή αντιδραστήρων δεν θα ξεπεράσει τους 8. Αυτό όμως είναι πολύ μακριά από τη ζήτηση για αντιδραστήρες. Το ίδιο πρόβλήμα θα αντιμετωπίσουν και οι ανεμογεννήτριες καθώς η παραγωγή κιβωτίων ταχυτήτων στην Κίνα και ρουλεμάν στην Γερμανία, τα πιο σημαντικά κομμάτια της ανεμογεννήτριας δεν επαρκούν για να γίνουν τα πάρκα για τα οποία μιλάνε οι κυβερνήσεις. Τα αποθέματα φθάνουν για δύο ακόμα χρόνια. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και με τις μπαταρίες λιθίου. Η ζήτηση αυξάνεται κατά 25% και αν η αυτοκινητοβιομηχανία αρχίσει να παράγει μαζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Πολλοί φίλοι, μου ζήτησαν την Βιβλιογραφία για οικολογικές κατασκευές.
Προτείνω τα παρακάτω Βιβλία.

Γενικά για τις επιλογές της οικολογικής κατασκευής
Greenspec Directory / Building Green Ink
Green Building Handbook /Tom Wolley/E&FN SPON PRESS
Το εσωτερικό περιβάλλον / Μανώλης Κ. Σφακιανάκης / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ

Για την διαχείριση των νερών και του περιβάλλοντος
Create an Oasis with graywaters / http://www.oasisdesign.net/
Green roof and facades / Gary Grand / bre press / http://www.ihbrepress.com/
Design for water / Heather Kinkade-Levario / http://www.newcociety.com/

Για οικολογική Δόμηση
The solar house / Daniel D Chiras / http://www.chealsea.com/
The whole house book http://www.cat.org.uk/
The new ecological home / Daniel D Chiras http://www.chealsea.com/

Για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Για αρχάριους:
Solar Power your home for dummies / http://www.wiley.com/
Got sun? Go solar /Rex A Ewing nad Doug Pratt / http://www.jonhsonbooks.com/
Για προχωρημένους:
Wind Power /Paul Gire / http://www.chealsea.com/
Photovoltaics / Solae energy International http://www.newsociaty.com/
Solar Thermal Systems / http://www.earthscan.co.uk/

Τύπος
Solar Today / http://www.solartoday.com/ Το περιοδικό του συλλόγου American Solar Energy Society στον οποίο είμαι μέλος
SUN & WIND ENERGY http://www.sunwindenergy.com/