Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Αυτός ο Σεπτέμβριος ήταν ο όγδοος πιό θερμός Σεπτέμβριος όλων των εποχών

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Ο ετήσιος μέσος όρος του εννιαμήνου πλησιάζει τα 389 μικρο-γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα