Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΤΑ 6οC προειδοποιεί ο Ι.Ε.Α

Temperature set to rice by 6C, energy agency warns
Robin Pagnamenta, The Times 13 Nov 2008

Μακροχρόνια η παγκόσμια θερμοκρασία βρίσκεται σε πορεία ανόδου στους 6ο C εκτός αν άμεσες αλλαγές υιοθετηθούν στον τρόπο που ο κόσμος παράγει την ενέργεια αναφέρει η International Energy Agency (I.E.A.)
Στην ετήσια μελέτη της Ι.Ε.Α. (2008 World Energy Outlook) λέει, αν η παρούσα τάση συνεχιστεί, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα δηλαδή τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα οδηγηθούμε σε μια αύξηση χωρίς τέλος βάζοντας τον κόσμο σε μια τροχιά για διπλασιασμό του επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα προς το τέλος του αιώνα.

Η Ι.Α.Ε. λέει ότι η μεγαλύτερη πηγή που θα συμβάλει στις εκπομπές καυσαερίου στις επόμενες δύο δεκαετίες προβλεπετε να είναι το πετρέλαιο και ο άνθρακας. Και αυτό οπολογίζεται ότι θα είναι το 26% της ζήτησης της ενέργειας.

Λένε, ότι η παραγωγή άνθρακα τοποθετούνταν σε αύξηση κατά 60% μεταξύ του 2006 και του 2030.και το 90% της αύξησης προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η χρήση του άνθρακα στην Κίνα αναμένετε να διπλασιαστεί. Η παγκόσμια ζήτηση για καύσιμο αυξάνετε κατά 5% κάθε χρόνο από το 2000, συγκρινόμενο με την συνολική αύξηση της ζήτησης της ενέργειας αυτό είναι περίπου στο μισό από αυτό το επίπεδο, στο 2,6%.

Η Ι.Ε.Α. λέει ότι το να σταθεροποιήσουμε την συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου με το ισότιμο των 450ppm του διοξειδίου του άνθρακα, (το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τη αύξηση της θερμοκρασίες της γης πάνω από τους 2ο C) και θα κάνει απαραίτητο την απότομη μείωση όλων των εκπομπών από το 2020 και μετά.

O Nobuo Tanaka ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Ι.Ε.Α. λέει : χρειάζεται να πάρουμε μέτρα για όλες τις κύριες εκπομπές. Η δικιά μας ανάλυση δείχνει ότι οι OECD χώρες μόνες δεν μπορούν να βάλουν στην τροχιά των 450 ppm ακόμα και αν περιορίσουν τις δικές τους εκπομπές στο μηδέν.

Αυτό απαιτεί την χρήση της ενέργειας χαμηλού άνθρακα (lowcarbon) για κατά 36% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2030 από το 16% του 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: