Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

H μέση ετήσια συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα το 2010 ήταν 389,78 ppm. Η αντίστοιχη συγκέντρωσητο 2009 ήταν 387,35 ppm. Την τελευταία δεκαετεία ή μεση ετήσια άνοδος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ήταν 2,04 ppm. Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός ανόδου τότε το 2016 θα ξεπεράσουμε τα 400 ppm. Αυτό είναι το ανώτατο όριο που θέτει ο οργανισμός IPPC του ΟΗΕ για τις εκπομπές του διοξειδίου.
Απο πλευράς θερμοκρασίας, ο Ιανουάριος ήταν ο 17ος θερμότερος Ιανουάριος απο το 1880. Με θερμότερο το Ιανουάριο του 2007. Το 2010 και το 2005 ήταν οι πιό θερμές χρονιές απο το 1880.

Δεν υπάρχουν σχόλια: