Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ CO2 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

1744 276,8
1791 279,7
1839 283,1
1869 289,3
1903 294,8
1935 306,6
1960 316,91
1970 325,68
1980 338,69
1990 354,19
2000 369,48
2008 385,34
Οι συγκεντρώσεις μετρούνται σε parts per million by volume
Τα στοιχεία πριν το 1958 τα πείραμε απο το
http://cdiac.esd.oml.gov/ftp/trends/co2/siple2.013
Τα στοιχεία μετά το 1958 τα πείραμε απο το
http://cdiac.oml.gov/ftp/trends/co2/maunaloa.co2

Δεν υπάρχουν σχόλια: