Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Ο ετήσιος μέσος όρος του εννιαμήνου πλησιάζει τα 389 μικρο-γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα

Δεν υπάρχουν σχόλια: