Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009

Πετρέλαιο - Νεες Πληροφορίες

FACT BOX-Το κόστος άντλησης πετρελαίου ανά χώρα.
Στις 28 Ιουλίου 2009 το ROUTERS δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με το κόστος άντλησης του πετρελαίου.

Περιληπτικά αναφέρει:
Το κόστος άντλησης ενός βαρελιού πετρελαίου από την γη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και της ευκολία πρόσβασης στο κοίτασμα. Συνήθως οι εταιρείες είναι διστακτικές στο να δώσουν στοιχεία σχετικά με το κόστος.
Τα παρακάτω στοιχεία που προσδιορίζουν το κόστος άντλησης των κοιτασμάτων των μελών του ΟPEC και των άλλων ανεξάρτητων χωρών δόθηκαν από εμπόρους και αναλυτές του κλάδου των πετρελαιοειδών. Επιπλέον στοιχεία έχει δώσει και το Διεθνές Κέντρο Ενέργειας.
Συμπερασματικά αναφέρει ότι το φθηνότερο πετρέλαιο παράγεται στην Σαουδική Αραβία γιατί το κοίτασμα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και το μέγεθος δημιουργεί την οικονομία κλίμακας. Το λειτουργικό κόστος υπολογίζεται σε 1-2 δολάρια και με συνολικό κόστος μαζί με τα έξοδα για την επένδυση 4-6 δολάρια το βαρέλι.
Στο υπό εξάντληση κοίτασμα της Βρετανικής Βόρειας θάλασσας, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη , η βιομηχανία του πετρελαίου και αερίου του Ενωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η τιμή στην οποία καλύπτετε το κόστος άντλησης είναι τα 50 δολάρια το βαρέλι
Το International Energy Agency (IEA) τον Νοέμβριο του 2008 προσδιόρισε το κόστος παραγωγής στις παρακάτω τιμές.

Μέση Ανατολή / Ν. Αφρική 6-28 $
Άλλα κοιτάσματα με εύκολη πρόσβαση 6-30 $
Κοιτάσματα με υπερβολικό CO2 30-80 $
Κοιτάσματα σε βαθιά και πολύ βαθιά νερά 32-65 $
Κοιτάσματα με πολύ δύσκολη πρόσβαση 32- 82 $
Κοιτάσματα στην Αρκτική 32-100 $
Βαρέα πετρέλαια-πίσσα 32-68 $
Πετρέλαιο από σχιστόλιθο 52-113 $
Μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγρό καύσιμο 38-113 $
Μετατροπή Λιγνίτη σε υγρά καύσιμο 60- 113 $.

Το δικό μας σχόλιο.
Οι τιμές αποδεικνύουν ότι όταν θα εξαντληθούν τα αποθέματα του πετρελαίου με εύκολη πρόσβαση και σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξημένη ζήτηση πετρελαίου θα εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου.
Σύμφωνα με διεθνείς προβλέψεις, ο χρόνος κατά τον οποίο το πετρέλαιο εύκολης πρόσβασης θα φθάσει στο ανώτερο σημείο άντλησης και θα αρχίσει να μειώνεται θα είναι μεταξύ του 2012 και του 2016.
Αυτό θα σημάνει την αρχή αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου. Έκτακτα γεγονότα όπως τυφώνες, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτική αστάθεια σε πετρελαιο-παραγωγές χώρες θα δημιουργήσει αστάθεια στις τιμές, τέτοια που η προηγούμενη αύξηση στα 147 δολάρια θα μοιάζει μικρή.Πέρα από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο δημιουργείτε απ’ όλα τα ορυκτά καύσιμα, η απεξάρτηση από το πετρέλαιο είναι ανάγκη γιατί η μεγάλη αύξησή του θα οδηγήσει σε ύφεση την παγκόσμια οικονομία. Για την Ελλάδα, την πιο εξαρτημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το πετρέλαιο, αυτό θα είναι καταστροφικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: